Táo từ Châu Âu – táo chất lượng cao

PL  AR  EN  HI  VI

Tiêu chuẩn

Trái cây của EU, đặc biệt là táo, nổi bật về chất lượng và hương vị độc đáo, đồng thời quá trình sản xuất đáp ứng các tiêu chuẩn khắt khe nhất của Châu Âu và toàn cầu. Các nhà sản xuất táo rất coi trọng việc duy trì truyền thống sản xuất được truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác, kết hợp với các giải pháp công nghệ hiện đại trong trồng trọt trái cây. Điều kiện khí hậu đặc biệt (ngày ấm và đêm lạnh) và điều kiện thổ nhưỡng phổ biến ở châu Âu ảnh hưởng đến hương thơm độc đáo và vị chua ngọt độc đáo của táo cũng như các quy định pháp lý liên quan đến tiêu chuẩn tiếp thị (QUY ĐỊNH ĐƯỢC ỦY BAN (EU) 2019/428 ngày 12 tháng 7 năm 2018 1 ), được cập nhật liên tục và cho phép người tiêu dùng yên tâm về chất lượng cao và độ an toàn của sản phẩm.

standardy-min

Theo Quy định số 543/2011, hầu hết tất cả các loại rau quả tươi được đưa ra thị trường tại Liên minh Châu Âu đều phải tuân theo các yêu cầu về tiêu chuẩn tiếp thị và táo phải tuân theo các tiêu chuẩn tiếp thị chi tiết. Nội dung của các tiêu chuẩn tiếp thị chi tiết được quy định tại Phụ lục I, Phần B của Quy định số 543/20112. Tiêu chuẩn quy định chi tiết các yêu cầu đối với:

– chất lượng
– kích cỡ
– sức chịu đựng
– bài thuyết trình
– đánh dấu quả táo.


1 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R0428&from=GA
2 Jw.