Táo từ Châu Âu – táo chất lượng cao

PL  AR  EN  HI  VI

Chính sách cookie

Trang web không tự động thu thập bất kỳ thông tin nào, ngoại trừ thông tin có trong cookie. Cookie (còn gọi là “cookie”) là dữ liệu CNTT, đặc biệt là các tệp văn bản, được lưu trữ trên thiết bị cuối của người dùng Trang web (ví dụ: máy tính, điện thoại di động) và nhằm mục đích sử dụng các trang web của Trang web và cho phép đọc thông tin có trong đó. chỉ đến máy chủ đã tạo ra chúng. Cookie chứa tên của trang web chứa cookie, thời gian lưu trữ trên thiết bị cuối và một số duy nhất.

Thực thể đặt cookie trên thiết bị cuối của người dùng Trang web và có quyền truy cập vào chúng là Quản trị viên. Quản trị viên không chịu trách nhiệm về nội dung cookie được gửi bởi các trang web khác mà liên kết có thể được đặt trên Trang web.

Chúng tôi sử dụng cookie để điều chỉnh nội dung của Trang web theo sở thích của người dùng và để tối ưu hóa việc sử dụng trang web; đặc biệt, những tệp này giúp nhận dạng thiết bị của người dùng Trang web và hiển thị trang web đúng cách, phù hợp với nhu cầu cá nhân của người đó; tạo số liệu thống kê giúp hiểu cách người dùng Trang web sử dụng trang web, cho phép cải thiện cấu trúc và nội dung của chúng; duy trì phiên của người dùng Trang web (sau khi đăng nhập), nhờ đó người dùng không phải nhập lại thông tin đăng nhập và mật khẩu trên mỗi trang con của Trang web; ghi nhớ các tương tác đã thực hiện.

Người dùng có thể đồng ý lưu trữ cookie từ Trang web trên thiết bị đầu cuối của mình bằng cách sử dụng cài đặt của phần mềm được cài đặt trong thiết bị đầu cuối viễn thông mà người dùng đó sử dụng. Trong nhiều trường hợp, phần mềm dùng để duyệt trang web (trình duyệt web) cho phép lưu trữ cookie trên thiết bị cuối của người dùng theo mặc định. Người dùng Trang web có thể thay đổi cài đặt cookie bất kỳ lúc nào. Cụ thể, các cài đặt này có thể được thay đổi theo cách chặn việc xử lý tự động cookie trong cài đặt trình duyệt web hoặc để thông báo mỗi khi chúng được đặt trên thiết bị của người dùng Trang web. Thông tin chi tiết về các khả năng và phương pháp xử lý cookie có sẵn trong cài đặt phần mềm (trình duyệt web). Điều đáng ghi nhớ là các hạn chế sử dụng cookie có thể ảnh hưởng đến một số chức năng có sẵn trên Trang web. Thông tin thêm về cookie có sẵn trong phần “Trợ giúp” trong menu trình duyệt web.