Táo từ Châu Âu – táo chất lượng cao

PL  AR  EN  HI  VI

Phòng trưng bày

23.05.2019

Tham gia hội chợ Siêu thị Expo 2019

25-28.02.2019

Hội chợ Djazagro, Algiers

07-10.03.2018

Hội chợ SIAG, Oran

03-16.05.2018

Hoạt hình của các điểm bán hàng

16-19.09.2018

Hội chợ Sahara, Cairo

10.05.2019

Chiến dịch từ thiện ở Ai Cập

08.12.2018

Cuộc họp báo, Cairo

30.10–02.11.2017

Hội chợ HACE, Cairo

09–12.04.2018

Hội chợ Djazagro, Algiers

30.07-03.08.2018

Tham quan học tập, Warsaw

01.03-04.05.2019

Hoạt hình của các điểm bán hàng ở Ai Cập

08-10.12.2018

Hội chợ Thực phẩm Châu Phi, Cairo

15-17.10.2018

Hội chợ HACE, Cairo

23.05.2018

Tổ chức từ thiện