„Czas na jabłka z Europy” – jabłka wysokiej jakości

PL  AR  EN  HI  VI

Standardy

Unijne owoce, w tym przede wszystkim jabłka, wyróżniają się pod względem jakości i niepowtarzalnego smaku, a ich produkcja spełnia najbardziej rygorystyczne standardy europejskie i światowe. Producenci jabłek przykładają dużą wagę do podtrzymywania tradycji produkcji przekazywanej z pokolenia na pokolenie, łącząc ją z nowoczesnymi rozwiązaniami technologicznymi w sadownictwie. Unikatowe warunki klimatyczne (ciepłe dni i zimne noce) i glebowe, panujące w Europie, wpływają na wyjątkowy aromat i niepowtarzalny słodko-kwaśny smak jabłek, a regulacje prawne w zakresie norm handlowych (ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) 2019/428 z dnia 12 lipca 2018 r.1), które są na bieżąco aktualizowane i pozwalają konsumentom na bycie pewnym co do wysokiej jakości oraz bezpieczeństwa produktu.

standardy-min

Zgodnie z rozporządzeniem nr 543/2011 prawie wszystkie gatunki świeżych owoców i warzyw wprowadzane do obrotu na terenie Unii Europejskiej objęte są wymaganiami norm handlowych, a jabłka objęte są szczegółowymi normami handlowymi. Treść szczegółowych norm handlowych znajduje się w załączniku I, część B do rozporządzenia nr 543/20112. Normy w sposób szczegółowy określają wymagania co do:
– jakości
– wielkości
– tolerancji
– prezentacji
– znakowania jabłek.


1 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R0428&from=GA
2 Jw.