„Czas na jabłka z Europy” – jabłka wysokiej jakości

PL  AR  EN  HI  VI

Eksport jabłek do Egiptu i Jordanii oraz do Indii i Wietnamu

Eksport do Egiptu

AdobeStock_414258189

Stosunki handlowe w dziedzinie rolnictwa między UE a Egiptem reguluje układ o wolnym handlu UE–Egipt, obowiązujący od 1 czerwca 2004 r.1, którego postanowienia dotyczące handlu i związane z nim weszły w życie już 1 stycznia 2004 r. W październiku 2008 r. podpisano porozumienie wprowadzające dalszą liberalizację handlu produktami rolnymi, przetworzonymi produktami rolnymi oraz rybami i produktami rybołówstwa, które weszło w życie 1 czerwca 2010 r. Unijny eksport korzysta na jego podstawie z bezcłowego dostępu do egipskiego rynku w przypadku niemal wszystkich produktów rolnych z wyjątkiem niektórych. Eksport z Egiptu do UE również korzysta z pełnej liberalizacji z wyjątkiem najwrażliwszych produktów (pomidorów, ogórków, karczochów, cukinii, winogron stołowych, czosnku, truskawek, ryżu, cukru oraz produktów przetworzonych z dużą zawartością cukru).

UE jest eksporterem netto produktów rolnych do Egiptu. Eksportuje głównie pszenicę, owoce i mleko w proszku, a w przeciwnym kierunku UE importuje z Egiptu głównie owoce i warzywa (niemal 75 proc. importu).

Jabłka do Egiptu dostarcza kilka krajów, a europejscy eksporterzy odpowiadają za ponad połowę importu pod względem wartości. W 2022 r. wartość eksportu owoców z Polski do Egiptu wyniosła 36 744 014 euro[1].

[1] https://trade.ec.europa.eu/access-to-markets/en/statistics

Eksport do Jordanii

AdobeStock_411607167

Stosunki handlowe w dziedzinie rolnictwa między UE a Jordanią reguluje układ o współpracy UE–Jordania podpisany 24 listopada 1997 r. i obowiązujący od 1 maja 2002 r.3 W 2005 r. wprowadzono kolejne zmiany w układzie o współpracy (ustanawiające dalszą dwustronną liberalizację w zakresie produktów rolnych i przetworzonych produktów rolnych) obowiązujące od 1 stycznia 2006 r. W tym mającym asymetryczny charakter układzie przewidziano wysoki poziom liberalizacji z bardzo nielicznymi wyjątkami. Od 2010 r. (tj. od ostatniego etapu wdrażania postanowień dotyczących liberalizacji) wszystkie produkty rolne pochodzące z Jordanii – z wyjątkiem kwiatów ciętych i oliwy z oliwek z pierwszego tłoczenia – można wprowadzać do UE bezcłowo i bezkontynentowo. Jeśli chodzi o eksport z UE do Jordanii, korzystają na tym układzie również świeże jabłka z 0% stawką podatku od eksportu.


W 2021 r. Polska wyeksportowała produkty do Jordanii o łącznej wartości 104 mln USD. Głównymi produktami eksportowanymi z Polski do Jordanii były jabłka i gruszki o łącznej wartości 9,9 mln USD, co stanowi prawie 10% całego eksportu, na drugim miejscu 
były pralki dla gospodarstw domowych (6,19 mln USD), na trzecim miejscu znalazły się sery (5,27 mln USD)[1].

 

[1] https://oec.world/en

Szczegółowe informacje oraz aktualne dane statystyczne dotyczące eksportu/importu na linii UE-Egipt oraz UE-Jordania znajdziesz w Raporcie specjalnym, do pobrania którego zachęcamy.

 

Eksport do Indii

picture of a Ripe Apples in Orchard ready for harvesting,Morning shot

Stosunki handlowe pomiędzy UE a Indiami od 2003 r. w obszarze rolnictwa reguluje umowa o handlu usługami oraz umowa o inwestycjach. Między UE a Indiami istnieje Strefa Wolnego Handlu ASEAN-Indie (AIFTA). Obejmuje ona umowę o handlu towarami. W 2004 roku podpisano strategiczne partnerstwo oparte na wspólnych wartościach i zobowiązaniu do przestrzegania globalnego porządku, a w 2020 roku zatwierdzono mapę drogową dla partnerstwa strategicznego, która będzie obowiązywała do 2025 roku.3 W 2022 roku powołano Radę ds. Handlu i Technologii.

W 2021 roku wartość handlu towarami między UE, a Indiami osiągnęła 88 miliardów euro, a w sektorze usług 30,4 miliarda euro. Dzięki temu UE stała się trzecim największym partnerem handlowym Indii, odpowiadając za 10,8% ich obrotów towarowych, ustępując jedynie USA (11,6%) i Chinom (11,4%).

Indie są czwartym importerem jabłek na świecie (po Niemczech, Rosji i Wielkiej Brytanii), przy czym wartość importu w 2021 r. wynosiła 319 mln EUR, a wolumen 436 mln ton.4 Eksport jabłek z UE do Indii za lata 2022/2023 wyniósł 81 672 ton, z czego 42 242 tony z Włoch i blisko 34 259 ton z Polski5.

Eksport do Wietnamu

Ripe apple in orchard, ready for picking. The orchard has anti-hail nets

Stosunki handlowe w obszarze rolnictwa pomiędzy UE a Wietnamem reguluje umowa o wolnym handlu UE – Wietnam i umowa o ochronie inwestycji, zawarte 12 lutego 2020 roku.6Dokumenty weszły w życie 1 sierpnia 2020 roku. Poprzez usunięcie niemal wszystkich ceł między obiema stronami – umowy te w znaczący sposób wpłynęły na zwiększenie handlu, zapewniając lepszy dostęp do rynków oraz tworząc bardziej przewidywalne środowisko dla inwestorów. Obie regulacje mają na celu pogłębienie więzi gospodarczych, wspieranie zrównoważonego rozwoju oraz wzrost korzyści płynących z handlu.

Wietnam jest drugim co do wielkości partnerem handlowym UE w Stowarzyszeniu Narodów Azji Południowo-Wschodniej (ASEAN) po Singapurze, z obrotem towarowym wartym €47,6 mld rocznie i €3,6 mld w zakresie usług. Eksport UE do tego kraju rośnie o 5-7% rocznie7. Eksport jabłek z UE do Wietnamu za lata 2022/2023 wyniósł 10 154 ton, z czego ponad 7 000 ton z Francji i blisko 2 300 ton z Polski8.