„Czas na jabłka z Europy” – jabłka wysokiej jakości

PL  AR  EN  HI  VI

Dzień dokarmiania zwierzyny leśnej – jabłko sposobem na życie w lesie

Europa obfituje w lasy, w których tętni życie. Są one domem dla wielu zwierząt takich jak wilki, sarny, ptaki czy jeże. Mieszkańcy Europy dbają o to, by dzikie zwierzęta zawsze miały go pod dostatkiem. W UE powszechna jest praktyka dokarmiania zwierzyny leśnej. Inicjatywa jest na tyle istotna, że doczekała się nawet specjalnego dnia.

 

Czym jest dokarmianie zwierzyny leśnej?

Dokarmianie zwierzyny leśnej to ważna praktyka, która ma na celu wspieranie dzikich zwierząt w okresach trudności związanych z dostępem do pożywienia. Wiele dzikich zwierząt, które znajdują swoje schronienie w lesie, zmaga się z trudnościami w znalezieniu wystarczającej ilości pożywienia. Dlatego właśnie istnieje Dzień Dokarmiania Zwierzyny Leśnej, który przypada na 11 lutego, aby przypomnieć o potrzebie pomocy dla tych istot.

 

Dzień Dokarmiania Zwierzyny Leśnej

11 lutego obchodzony jest Dzień Dokarmiania Zwierzyny Leśnej. W tym dniu leśnicy, myśliwi i wolontariusze z Europy i reszty świata przygotowują akcje dokarmiania zwierząt w lesie. Mroźna i śnieżna zima to trudny okres dla dzikich zwierząt. Gruba warstwa śniegu utrudnia zwierzętom dostęp do naturalnego pokarmu. Dlatego też leśnicy wspólnie z myśliwymi oraz wolontariuszami ze szkół i organizacji pozarządowych pomagają zwierzętom leśnym przetrwać zimę. Do podstawowych czynności w lasach należą obecnie: odśnieżanie dróg leśnych i miejsc występowania naturalnego pokarmu (np. borówki czernicy, wrzosu), ułatwienie dostępu do naturalnego wodopoju, ścinanie drzew do spałowania (czyli ogryzania kory przez zwierzęta, np. jelenie, daniele). Przed niedostatkiem wody chroni natomiast podanie soczystej karmy – buraków, marchwi, ziemniaków oraz jabłek. Karma podawana jest w stałych punktach dokarmiania jak paśniki, buchtowiska itp. Wykładana jest też pod drzewami.

 

Pomoc dla zwierząt w okresach stresu

Zwierzęta leśne mogą doświadczać okresów stresu z powodu warunków atmosferycznych, takich jak ekstremalne zimy lub utraty naturalnych siedlisk przez wycinanie lasów. W takich sytuacjach regularne dokarmianie zapewnia zwierzętom dodatkową dzienną dawkę pożywienia, która pomaga im przetrwać trudne okoliczności. Dokarmianie zwierzyny leśnej daje również ludziom możliwość obserwowania dzikich zwierząt w swym naturalnym środowisku. Możemy zaobserwować ich zachowania, rytuały dokarmiania oraz cieszyć się pięknem dzikich stworzeń. Dodatkowo taka aktywność może służyć jako doskonała okazja do edukacji na temat ochrony dzikich zwierząt i dbania o ich środowisko. Dzień dokarmiania zwierzyny leśnej, który obchodzony jest w wielu krajach, stanowi doskonałą okazję do propagowania praktyk wspierających dziką faunę.

Jabłka w dokarmianiu zwierząt

Jednym z popularnych sposobów dokarmiania zwierzyny leśnej jest dostarczanie im jabłek. Jabłka stanowią wartościowy i smaczny pokarm dla wielu gatunków zwierząt żyjących w lesie i odgrywają istotną rolę w ekosystemie leśnym. Dobór jabłek jako sposobu dokarmiania zwierzyny leśnej jest uzasadniony ich dużą wartością odżywczą oraz dostępnością w wielu regionach. Jabłka zawierają ważne składniki odżywcze, takie jak witaminy, minerały i błonnik, które stanowią istotny element diety dla dzikich zwierząt. Dzięki swojemu bogatemu smakowi i zapachowi jabłka przyciągają ssaki, ptaki oraz owady, co czyni je idealnym posiłkiem dla różnorodnych gatunków zwierząt leśnych. Owoce te są również łatwo dostępne dla wielu gatunków zwierzyny leśnej. W sezonie owocowania, dzikie zwierzęta często czerpią korzyści z nadmiaru jabłek lub z tych, które spadły na ziemię. Dzikie jelenie i sarny są szczególnie chętne do jedzenia jabłek. Spożywanie jabłek zapewnia im nie tylko energię, ale również korzystnie wpływa na trawienie i zdrowie. Jabłka zawierają także naturalny cukier, który dostarcza natychmiastowej energii dla zwierzyny leśnej, zwłaszcza na zimę lub podczas okresów, gdy inne źródła pożywienia są ograniczone. Oprócz jeleni i saren, jabłka są również atrakcyjne dla innych gatunków zwierząt, takich jak dziki, zające czy lisy.

 

Troska o środowisko – naturalny wybór UE

W Europie Dzień Dokarmiania Zwierzyny Leśnej jest okazją, aby zdać sobie sprawę z potrzeb dzikich zwierząt i przyczynić się do ich dobrobytu. Podawanie jabłek stanowi łagodny sposób na pomaganie i wspieranie różnorodności dzikiego świata. Pamiętajmy jednak również, że ochrona naturalnego siedliska, edukacja i dbanie o środowisko są równie ważne w długoterminowej ochronie dzikich zwierząt. Dlatego tak ważne jest promowanie zrównoważonego rolnictwa, na które stawia się w UE. Uprawy Integrowana oraz ekologiczna, w zgodzie z którymi produkuje się europejskie jabłka, są zorientowane na dobro środowiska i zachowanie biologicznej różnorodności, co pozwala chronić środowisko, a także żyjące w nim zwierzęta, przez cały rok.