„Czas na jabłka z Europy” – jabłka wysokiej jakości

PL  AR  EN  HI  VI

5 drogowskazów dla uprawy jabłek – europejskie standardy

Sadownicy z Europy muszą uwzględniać coraz więcej wytycznych, aby produkowane przez nich jabłka miały nie tylko wysoką jakość, ale także wyróżniały się niepowtarzalnym smakiem i bezpieczeństwem produkcji na globalnym rynku.

Aby sprostać wymaganiom rynku, sadownicy ustawicznie dostosowują produkcję do oczekiwań rynkowych. Stworzyli system wartości, którymi kierują się, rozwijając swoje gospodarstwa. Co to za zasady?

 

  1. Dostosowywanie się do oczekiwań klientów

Mnogość odmian jabłek i ich smaków, różne sposoby uprawy i handlu – to tylko nieliczne dylematy, przed jakimi stają sadownicy, prowadząc swoje gospodarstwa. Aby ułatwić sobie wyznaczanie celów, starają się jak najlepiej poznać potrzeby klientów. Na tej podstawie mogą racjonalnie dostosowywać swoją produkcję do oczekiwań rynkowych. W tym celu zorganizowane grupy producentów owoców, organizacje i stowarzyszenia branżowe ustawicznie przeprowadzają badania rynkowe i ankiety wśród konsumentów, mające na celu określenie m.in. ich preferencji dotyczących smaku i wyglądu jabłek. Ważna jest także opinia klientów dotycząca sposobu produkcji. Co ciekawe, konsumenci na całym świecie coraz większą uwagę zwracają właśnie na sposób produkcji – preferują metody integrowane i ekologiczne, które są przyjazne środowisku naturalnemu. Determinuje to działania sadowników, którzy dzięki tym informacjom mogą zaspokoić potrzeby i oczekiwania rynku.

 

  1. Produkcja wysokiej jakości owoców

Aby jabłka były chętnie kupowane przez konsumentów, muszą spełniać wysokie wymagania jakościowe. Dotyczy to zarówno ich parametrów smakowych (odpowiedni stosunek słodyczy do kwaskowatości), wizualnych (odpowiednie dla danej odmiany wybarwienie), fizycznych (chrupkość, soczystość), jak również zdrowotności (a więc owoce muszą być wolne od chorób i szkodników). Sadownicy dążą również do zapewnienia tego, aby produkowane przez nich jabłka trafiały na rynek zawsze świeże i odpowiednio dojrzałe – tak, aby były one smaczne.

 

  1. Sposób uprawy

Klienci na całym świecie mają coraz większą wiedzę na temat sposobów produkcji owoców i ich wpływu na jakość produktu finalnego. Coraz częściej decydują się na owoce o jak najmniejszej pozostałości środków ochrony roślin. Sukcesywnie wprowadzają do swoich sadów sposoby produkcji ograniczające stosowanie środków ochrony roślin przy jednoczesnym utrzymaniu wysokiej jakości owoców. Są to metody integrowane, zero pozostałości i ekologiczne.

 

  1. Zrównoważony rozwój

Coraz więcej klientów zwraca uwagę na wpływ produkcji rolnej na środowisko naturalne. W związku z tym europejscy sadownicy prowadzą działania mające na celu ograniczenie wpływu swojej działalności na przyrodę. Wprowadzając wcześniej wspomniane praktyki integrowanej produkcji czy przestawiając sposób produkcji z konwencjonalnej na ekologiczną, nie tylko zmniejszają ilości używanych przez nich środków ochrony roślin, ograniczają także emisję dwutlenku węgla. Prowadzą również działania mające na celu wspieranie lokalnych ekosystemów, tworząc m.in. ostoje dla dzikich zwierząt.

 

  1. Inwestycja w innowacje

W wielu europejskich ośrodkach badawczych prowadzone są prace związane z nowymi technikami produkcji czy hodowlą nowych odmian. Służą one m.in. poprawie jakości uzyskiwanych owoców. Innowacyjność pozwala na wyróżnienie swojej oferty spośród wielu podobnych, co ułatwia późniejszy handel. Takie nowatorskie metody produkcji czy nowe odmiany powinny być testowane w gospodarstwach sadowniczych, dlatego europejscy producenci jabłek coraz chętniej wspomagają upowszechnianie takich rozwiązań w swoich gospodarstwach. Co więcej, sadownicy, widząc pozytywne efekty nowatorskich sposobów produkcji, często inwestują także w zlecanie takich badań.

 

Jak widać, produkcja jabłek w krajach Unii Europejskiej jest nie tylko coraz bardziej zrównoważona dla środowiska naturalnego, ale także coraz bardziej innowacyjna. Sięgając po jabłka z Europy mamy gwarancję, że owoce te spełniają nie tylko wysokie wymagania jakościowe i smakowe, ale także są produktem niepowtarzalnym, wyróżniającym się spośród wielu podobnych.