Eksport do Egiptu

Stosunki handlowe w dziedzinie rolnictwa między UE a Egiptem reguluje układ o wolnym handlu UE–Egipt, obowiązujący od 1 czerwca 2004 r.1, którego postanowienia dotyczące handlu i związane z nim weszły w życie już 1 stycznia 2004 r. W październiku 2008 r. podpisano porozumienie wprowadzające dalszą liberalizację handlu produktami rolnymi, przetworzonymi produktami rolnymi oraz rybami i produktami rybołówstwa, które weszło w życie 1 czerwca 2010 r. Unijny eksport korzysta na jego podstawie z bezcłowego dostępu do egipskiego rynku w przypadku niemal wszystkich produktów rolnych z wyjątkiem niektórych. Eksport z Egiptu do UE również korzysta z pełnej liberalizacji z wyjątkiem najwrażliwszych produktów (pomidorów, ogórków, karczochów, cukinii, winogron stołowych, czosnku, truskawek, ryżu, cukru oraz produktów przetworzonych z dużą zawartością cukru).

UE jest eksporterem netto produktów rolnych do Egiptu. Eksportuje głównie pszenicę, owoce i mleko w proszku, a w przeciwnym kierunku UE importuje z Egiptu głównie owoce i warzywa (niemal 75 proc. importu).

W Egipcie jabłka znajdują się na 2 miejscu w najważniejszym imporcie towarów rolnych (po pszenicy)2.


Eksport do Jordanii

Stosunki handlowe w dziedzinie rolnictwa między UE a Jordanią reguluje układ o współpracy UE–Jordania podpisany 24 listopada 1997 r. i obowiązujący od 1 maja 2002 r.3 W 2005 r. wprowadzono kolejne zmiany w układzie o współpracy (ustanawiające dalszą dwustronną liberalizację w zakresie produktów rolnych i przetworzonych produktów rolnych) obowiązujące od 1 stycznia 2006 r. W tym mającym asymetryczny charakter układzie przewidziano wysoki poziom liberalizacji z bardzo nielicznymi wyjątkami. Od 2010 r. (tj. od ostatniego etapu wdrażania postanowień dotyczących liberalizacji) wszystkie produkty rolne pochodzące z Jordanii – z wyjątkiem kwiatów ciętych i oliwy z oliwek z pierwszego tłoczenia – można wprowadzać do UE bezcłowo i bezkontyngentowo. Jeśli chodzi o eksport z UE do Jordanii, korzystają na tym układzie również świeże jabłka z 0% stawką podatku od eksportu.

UE ma dużą nadwyżkę w handlu produktami rolno-spożywczymi z Jordanią, na którą składają się głównie pszenica, żywe zwierzęta oraz przetwory z owoców i warzyw. W przeciwnym kierunku UE importuje z Jordanii głównie cygara i papierosy, warzywa oraz przetwory z owoców i warzyw.

Jordania jest w 98% zależna od importu żywności, a świeże jabłka są trzecim z 10 produktów o największym wzroście importu w Jordanii (po ryżu i orzechach).

Szczegółowe informacje oraz aktualne dane statystyczne dotyczące eksportu/importu na linii UE-Egipt oraz UE-Jordania znajdziesz w Raporcie specjalnym, do pobrania którego zachęcamy.

 

Pobierz raport

 


1 https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:25b79672-9b0c-4d7b-9eda-b864599aee2f.0006.01/DOC_2&format=PDF
2 Central Agency for Public Mobilization and Statistics in Egypt data, http://www.capmas.gov.eg/
3 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:02002A0515(02)-20181204