Táo từ Châu Âu – táo chất lượng cao

PL  AR  EN  HI  VI

Báo cáo khẩn cấp

Chúng tôi khuyến khích bạn tải xuống Báo cáo đặc biệt về thương mại giữa Liên minh Châu Âu với Ai Cập và Jordan, bao gồm thông tin về các giống táo cũng như khả năng và quy tắc xuất khẩu từ Liên minh Châu Âu.

Hoàn thành biểu mẫu bên dưới, cung cấp địa chỉ email chính xác, đọc các quy tắc GDPR và đồng ý xử lý dữ liệu cá nhân. Bạn sẽ nhận được báo cáo đặc biệt trong hộp thư điện tử của mình.

Hình thức