O ZSRP

Związek Sadowników Rzeczpospolitej Polskiej jest stowarzyszeniem apolitycznym i samorządnym, działającym na rzecz i w interesie polskich sadowników. Został utworzony w maju 1999 roku,
z inicjatywy sadowników regionu grójeckiego - największego regionu sadowniczego w Polsce, nazywanego „Największym Sadem Europy”. Członkowie Związku Sadowników Rzeczpospolitej Polskiej oraz Organizacji Partnerskich specjalizują się głównie w produkcji: jabłek, gruszek, truskawek, borówki wysokiej, malin, czarnych porzeczek, aronii, czereśni, agrestu i wiśni.

 

Działalność ZSRP skupiona jest wokół następujących punktów strategicznych:

 • promowanie spożycia owoców i zdrowego odżywiania;
 • reprezentowanie potrzeb i interesów zawodowych sadowników;
 • prowadzenie doradztwa w zakresie produkcji sadowniczej;
 • inicjowanie zmian w prawodawstwie, dotyczących działalności w zakresie sadownictwa;
 • podejmowanie działań mających na celu tworzenie trwałych podstaw prawnych, ekonomicznych i organizacyjnych dla umocnienia polskiego sadownictwa oraz ich integracji w obrębie rynku Unii Europejskiej;
 • upowszechnianie wiedzy technologicznej, ekonomicznej i prawnej związanej z branżą sadowniczą;
 • działalność wspierająca rozwój gospodarczy branży sadowniczej, w tym rozwój przedsiębiorczości;
 • działalność promująca ekologiczne metody produkcji i ochronę środowiska naturalnego;
 • działania na rzecz integracji europejskiej, rozwijania kontaktów, współpracy oraz doświadczeń pomiędzy społeczeństwami;
 • pomoc przy pozyskiwaniu środków z Unii Europejskiej i budżetu krajowego;
 • kształtowanie opinii i ocen na temat produkcji sadowniczej;
 • opiniowanie i wypowiadanie się w sprawach dotyczących sadowników;
 • organizowanie życia koleżeńskiego i samopomocy koleżeńskiej.

Spośród wielu kampanii i inicjatyw o charakterze edukacyjno-promocyjnym prowadzonych przez Związek Sadowników Rzeczypospolitej Polskiej warto wymienić trzyletnią kampanię informacyjno-promocyjną pn.: „Jabłka Każdego Dnia” w Rosji i na Ukrainie, organizację wystąpień na Międzynarodowych Targach Owoców i Warzyw FRUIT LOGISTICA w Berlinie, dwuletnią kampanię informacyjno-promocyjną pn.: „Jedz witaminy i wracaj do zdrowia” skierowaną do dzieci przebywających na oddziałach w szpitalach, trzyletnią kampanię „Niezwykłe właściwości zwykłych owoców” promującą owoce jagodowe takie jak truskawki, maliny, borówki i czarne porzeczki w Polsce, Austrii, Czechach, Finlandii i Szwecji oraz dwuletnią kampanię pn.: „Czas na jabłka z Europy” na rynkach Algierii i Egiptu. Ponadto, ZSRP był współorganizatorem programu promocji jabłek „Polskie Jabłka Wysokiej Jakości” oraz organizatorem Międzynarodowej Konferencji Malinowej w Lublinie pod patronatem Międzynarodowego Stowarzyszenia Malin - IRA (International Raspberry Association).