Cele kampanii

„Czas na jabłka z Europy” to dwuletnia kampania informacyjno-promocyjna realizowana przez Związek Sadowników Rzeczpospolitej Polskiej na rynkach Algierii i Egiptu. Produkty objęte programem to europejskie jabłka, w tym jabłka grójeckie wpisane do rejestru unijnego jako Chronione Oznaczenie Geograficzne. Kampania obejmuje promocję walorów odżywczych i jakości, świeżych oraz przetworzonych jabłek.

plakat promujący kampanię czas na jabłka z Europy 

Celem programu jest:

  • Poszerzenie wiedzy o zaletach unijnych produktów rolnych i wysokich standardach mających zastosowanie do metod produkcji w Unii wśród grup docelowych konsumentów i dystrybutorów jabłek o 10 % po zakończeniu programu;
  • Zwiększenie udziału unijnych produktów rolnych tj. jabłek świeżych i przetworzonych na rynku Algierii i Egiptu o 8% po zakończeniu programu;

W dniu 10 maja 2017 r. Związek Sadowników Rzeczypospolitej Polskiej zawarł z Agencją Rynku Rolnego umowę na realizację 2-letniego programu informacyjno-promocyjnego dotyczącego europejskich jabłek pn.: „Czas na jabłka z Europy”. Budżet kampanii wynosi 2 552 800,13 Euro, z czego 2 040 320,10 Euro stanowi wkład UE.

Kampania pt. „Czas na jabłka z Europy” to pierwsza polska kampania realizowana zgodnie z wytycznymi nowej polityki promocyjnej Unii Europejskiej, w oparciu o nowe unijne rozporządzenia, regulujące zasady realizacji programów w ramach mechanizmu WPR „Wsparcie działań promocyjnych i informacyjnych na rynkach wybranych produktów rolnych”.

Program realizowany jest w ramach programów prostych, zgodnie z:

  • rozporządzeniem (UE) 1144/2014 z dnia 22.10.2014 r. w sprawie działań informacyjnych i promocyjnych dotyczących produktów rolnych wdrażanych na rynku wewnętrznym i w państwach trzecich;
  • rozporządzeniem delegowanym Komisji (UE) 2015/1829 z dnia 23.04.2015 r. w sprawie działań informacyjnych i promocyjnych dotyczących produktów rolnych wdrażanych na rynku wewnętrznym i w państwach trzecich;
  • rozporządzeniem wykonawczym Komisji (UE) 2015/1831 z dnia 7.10.2015 r. w sprawie działań informacyjnych i promocyjnych dotyczących produktów rolnych wdrażanych na rynku wewnętrznym i w państwach trzecich.

ZSRP na bazie doświadczeń wynikających z prawidłowej realizacji innych kampanii zapewnia płynność finansową kampanii poprzez uzyskanie wkładu własnego z Funduszu Promocji Owoców i Warzyw, oraz składek członków Związku Sadowników RP, a także wpłat od Sponsorów.

Ponadto ZSRP współpracuje z Wydziałami Promocji Handlu i Inwestycji, w celu kontroli działań realizowanych na rynkach docelowych.