Produkcja jabłek w Europie

Sektor produkcji owoców jest niezwykle ważnym elementem unijnego rolnictwa i stanowi 6,7% produkcji rolnej ogółem. Najważniejszymi producentami pod względem wartości ekonomicznej wyprodukowanych owoców  są: Hiszpania (33,4%), Włochy (18,7%) oraz Francja (11,4%), których łączna produkcja stanowiła ponad 60% produkcji owoców w UE w 2015 r.

Natomiast największymi producentami jabłek w UE są:

  • Polska 25%,
  • Włochy 19,2%,
  • Francja 15,5%.

Sektor owoców oferuje dużą różnorodność produktów. Ale to jabłka (12,7 mln ton), pomarańcze (6 mln ton) oraz brzoskwinie (2,5 miliona ton) są najważniejszymi owocami pod względem wielkości zbiorów w Unii Europejskiej.

Jabłonie są najczęściej występującym drzewem owocowym w Unii Europejskiej, a ich uprawy pokrywają 450 000 ha. Największym producentem jabłek w Unii Europejskiej jest Polska. Wielkość upraw jabłoni w Polsce pokrywa 1/3 (32%) całkowitej powierzchni upraw jabłoni w Unii Europejskiej, a sady jabłoniowe pokrywają tam więcej niż połowę (53%) wszystkich upraw owocowych.

Wielkość obszarów pod uprawy jabłoni

Źródło: Eurostat

wielkość powierzchni pod uprawy jabłoni

Źródło: Eurostat, https://ec.europa.eu/agriculture/sites/agriculture/files/dashboards/apple-dashboard_en.pdf

produkcja różnych odmian jabłek w UE

Źródło: Eurostat

 

Jabłka są najszerzej eksportowanymi owocami Unii Europejskiej, a ich głównymi odbiorcami są Białoruś (16,4%) oraz Egipt (13,3%). Największą konsumpcję jabłek obserwuje się w Chinach oraz Unii Europejskiej.

światowa konsumpcja jabłek w latach 2015/2016

Źródło: Eurostat

W bieżącym roku gospodarczym zaobserwowano, że produkcja jabłek w UE jest o 3% niższa niż w roku poprzednim. Polskie zbiory są większe o 4%, ale odsetek jabłek przeznaczonych do przetwórstwa zmniejszył się z 60% do 40%, a dostawa świeżych jabłek jest o 30% mniejsza niż w poprzednim roku gospodarczym. Polska pod koniec roku 2016 uzyskała dostęp do rynku chińskiego, oraz wielu innych rynków zbytu, co daje spore możliwości eksportu. Popyt na jabłka utrzymał się na stałym poziomie. Podsumowując, perspektywy cen świeżych jabłek w kontekście niższych zbiorów w bieżącym roku są lepsze niż w roku ubiegłym, ale niższe niż średnia pięcioletnia.[i]

 

[1] Dane z okresu lipiec/sierpień 2016 http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/The_fruit_and_vegetable_sector_in_the_EU_-_a_statistical_overview

[i] Materiał napisany na podstawie danych Eurostat https://ec.europa.eu/agriculture/sites/agriculture/files/dashboards/apple-dashboard_en.pdf